ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

   ท่านสามารถคลิกเพื่อร่วมจุดเทียนชัยถวายพ่อหลวงได้ที่นี่

  ท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงธงชาติไทยได้ที่นี่  

  เพลงธงชาติไทย

   รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

   ประกาศรับสมัคร อส.ทพ.กรม ทพ.๑๑ (๓๐๐ อัตรา) (ต.ค.๕๕) 

   ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชายหรือหญิง)ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก
    เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา

   กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน ๗ อัตรา และเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๖ อัตรา, ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

   สรุปการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ.

   สรุปการประชุมชี้แจงและสั่งการของ มทภ.1

ทบ.ย้ำเตือนพร้อมห้าม ลักลอบเข้าไปเก็บกระสุน/ระเบิดในพื้นที่ฝึกของหน่วยทหารเพื่อความปลอดภัย 
ร.29 เดินหน้างานแก้ปัญหายาเสพติดเป็น  “หน่วยทหารสีขาว” ควบคู่กับการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กำลังพล
ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มเงินกู้ อทบ. ได้ที่หน้า Download

กรมทหารราบที่29

 

ผู้บังคับบัญชา

พันเอก อิทธิพล     สุวรรณรัฐ

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

ฟังเพลง : ธงชาติไทย

 

นายทหารราชองครักษ์ประจำราชสำนักเวร

โครงการธนาคารขยะ ร.29

มุมเศรษฐกิจพอเพียง

บริการกำลังพล

ตรวจสอบยอดเงิน อทบ. ข่าวทหารบก

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

โทรทัศน์ออนไลน์

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

วิทยุออนไลน์

ประวัติร.29

     

กรมทหารราบที่29

ท่องเที่ยวในหน่วยบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๗๐๐

 

กรมทหารราบที่29

ระบบ E-Learning

รวมกิจกรรมหน่วยทั้งหมด...ที่นี่ครับ

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

กิจกรรม

กรมทหารราบที่29

เชื่อมโยงหน่วยงาน

รัฐบาลไทย กรมสนับสนุนการรบ กองพลทหารราบที่ 9
กระทรวงกลาโหม รวมหน่วยงานในกองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพไทย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29
กองทัพบก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29
กองทัพภาคที่ 1 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29
กองพลทหารราบที่ 9 หน่วยงานราชการไทย
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  

แนะนำเว็บไซต์

ถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมทหารราบที่ 29

 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium

  Last Update 30/05/2558 20:55:49